Witamy na stronach Centrum Aktywizacji i Języka Migowego, prowadzonego przez Joannę Hryniuk.

O Centrum Aktywizacji i Języka Migowego

Znajdziecie tu:

Nasze kursy odbywają się na terenie Szczecina i Stargardu Szczecińskiego.

Na zlecenie możemy zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu oraz terminie.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Joanna Hryniuk

Język migowy
jest moją pasją
Jest tak żywy, emocjonalny
i pełen ekspresji!

Joanna Hryniuk

O wykładowcy

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Hryniuk.

Profesjonalny wykładowca - edukator i tłumacz - biegły języka migowego. Filolog polski i surdopedagog. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi i głuchoniewidomymi. Tłumacz i wykładowca języka migowego z sześcioletnim stażem pracy w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie i czteroletnim w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Autorka pracy pt. „Metody Aktywizujące w Nauczaniu Języka Migowego”.